Danmark/Forsikring/GDPR
Pr. 1 januar 2011 giver Danmark tilskud til både Zoneterapi og Akupunktur.

Sundhedsforsikring og R.A.B.

De fleste moderne sundhedsforsikringer dækker i dag helt eller delvis, et antal Zoneterapi og/eller akupunkturbehandlinger.
De kræver normalt at behandleren er R.A.B. (Registreret Alternativ Behandler) registreret. Tjek om din sundhedsforsikring dækker f.eks.

Tryg: Link

Danica: Link

Codan: Ring 33 55 55 55

IHI: Link

FSP: Link

Du kan evt læse artiklen:
Link, der fortæller mere om ordningerne.

Sygesikring Danmark og R.A.B

Sygesikringen Danmark yder fra 1. januar 2009 tilskud til Zoneterapi hos en R.A.B. registreret behandler. Du kan læse mere om dine muligheder på: Link

Fradrag og skat

Det er nu et stykke tid siden at skat begyndte at godkende sundhedsordninger. Noget har med eu forordninger at gøre, men du kan også se de danske ’tekster’ på
Link 1
Link 2

Persondata og samtykke GDPR

Som zoneterapeut og akupunktør skal jeg føre journal. Det betyder at jeg opbevarer personfølsomme oplysninger om dig. Du kan læse om hvad det betyder herunder:

Ved 1. behandling noterer jeg hvad formålet med behandlingen er og hvilke symptomer du beskriver og evt. årsager, samt andet som er relevant for behandlingerne Jeg noterer hvilken behandlingsplan jeg følger. Ved efterfølgende behandlinger noterer jeg udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne. Jeg opbevarer ligeledes dit navn, adresse, telefonnummer, og mailadresse samt personnummer. Hvis du kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, videresender jeg elektronisk dit navn og personnummer samt den pris du har betalt for behandlingen til Sygeforsikringen Danmark.

Du bestiller tid hos mig via telefon, SMS eller umiddelbart efter behandlingen.

Du skal som kunde underskrive en samtykkeerklæring ved 1. behandling. Jeg opbevarer din erklæring fysisk i et aflåst skab. Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage. Jeg opbevarer journaler i 5 år, hvorefter de makuleres, hvis du ikke fortsat er kunde hos mig.

Herunder kan du læse om dine rettigheder som registreret.

Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder, og de vigtigste rettigheder er:

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtspligt).
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
  • Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet).
  • retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).

Kærlig hilsen
Linda Andersen
Copyright 2018 Linda Andersen - tlf 21 75 82 85 - la.akuzone@gmail.com